Nie-propagandowy film może zmienić system

Nie-propagandowy film może zmienić system

W Polsce Przedsiębiorcy będą mogli produkować energię na własne potrzeby, a nadwyżka będzie rozliczana w korzystnym systemie rabatów – będzie to efekt tzw. pakietu prosumenckiego zawartego w projekcie nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku.

Małe przedsiębiorstwa i spółdzielnie – mogą stać się prosumentami

Od polskiej premiery w grudniu 2018 roku naszego „niepropagandowego” filmu „Energia ludzka”, kiedy to nikt nawet o nim nie marzył, i dziesiątków spotkań i pokazów w całym kraju później… a teraz będzie nowelizacja ustawy o OZE z nowelizacją spółdzielczą. Kto powiedział, że ten film nie jest najważniejszy ze sztuk? 😉

O godz. 25.06.2109 r. projekt nowelizacji ustawy o OZE uzyskał akceptację Rady Ministrów i zostanie teraz przekazany do Sejmu, jak informuje dziennik Wprost, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT). Do tej pory przedsiębiorcy nie mogli być prosumentami, a tym samym korzystać z rozwiązań, z których coraz chętniej i odważniej korzystają gospodarstwa domowe.

Zmiana wprowadzona przez Ministerstwo Rolnictwa – spółdzielnie energetyczne w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich

Tzw. pakiet prosumencki jest wynikiem prac Międzyresortowego Zespółu ds. Ułatwienia Inwestycji w Prosumenckie Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii Elektrycznej, któremu przewodniczy szefowa Ministerstwa Skarbu Państwa Jadwiga Emilewicz. Jest to pierwsza część zmian przygotowanych przez ten zespół. W planach są dalsze ułatwienia mające na celu rozwój energetyki obywatelskiej, upowszechnienie inwestycji w OZE oraz zwiększenie udziału OZE pochodzących od prosumentów w bilansie energetycznym Polski” – czytamy w komunikacie.

„Ten projekt realizuje jeden z celów, które postawiliśmy sobie w ogłoszonym w styczniu programie Energia Plus. Mali i średni przedsiębiorcy będą mogli być profesjonalistami. To samo dotyczy spółdzielni energetycznych, które będą mogły powstawać na wsiach i w gminach miejsko-wiejskich. Przyjęty dziś projekt jest jednym ze sposobów na ograniczenie emisji naszego sektora energetycznego bez szkody dla polskiej gospodarki”. – powiedziała Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednak wprowadzone w styczniu poprawki nie wspominały o systemie rabatów dla małych przedsiębiorców, o którym informował polski portal „gramwzielone.pl„. (14.01.2019). 

Nowe propozycje prawne pozwalają na zakładanie spółdzielni energetycznych w miastach, które mają jedynie status gmin. Można jednak założyć spółdzielnię energetyczną w gminie posiadającej status gminy miejsko-wiejskiej, tzn. w spółdzielni energetycznej posiadającej status gminy miejsko-wiejskiej, tzn. w spółdzielni energetycznej posiadającej status gminy miejsko-wiejskiej.
W którym na jego terytorium jedno z miast ma status miasta. Tak więc możliwe jest zakładanie spółdzielni energetycznych w mieście, jeśli należy ono do wspólnoty miejsko-wiejskiej – mówi nam Barłtomiej Kupiec, analityk Fundacji Instrat i redaktor naczelny Legalnego Portalu Energystreamer.pl.

Impuls do rozwoju OZE

Minister Emilewicz dodała, że ma nadzieję, iż przepisy te staną się silnym impulsem dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

Mamy już konkretne osiągnięcia w tym zakresie. W ubiegłym roku wybudowano w Polsce łącznie około 28-36 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w 2017 roku. Na koniec marca tego roku mieliśmy już łącznie ponad 65 tys. mikroinstalacji OZE. Według raportu Instytutu Energii Odnawialnej ogłoszonego w ostatnich dniach, w tym roku Polska może już zająć czwarte miejsce w UE pod względem rocznego wzrostu nowych mocy fotowoltaicznych.

Nadanie przedsiębiorcom statusu prosumenta, w połączeniu z innymi zmianami prawnymi i ułatwieniami dla inwestycji fotowoltaicznych, pozwoli im na obniżenie kosztów energii. Przyczynią się do tego również instrumenty finansowe wspierające zakup mikroinstalacji – podkreśliło ministerstwo.

*

W poprawce zostaną uwzględnione takie kwestie jak:

Wdrożenie dodatkowych środków mających na celu osiągnięcie 15 % udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do końca 2020 r.
Obniżenie opłaty zastępczej, która będzie miała wpływ na cenę praw majątkowych w kolejnych latach, poprzez wprowadzenie nowego wzoru na obliczanie jednostkowej opłaty zastępczej ( indeks Ozjo).
Umożliwienie przeprowadzenia aukcji w maksymalnych ilościach i wartościach energii elektrycznej oraz cenach referencyjnych określonych w regulaminie.
Przedłużenie okresu obowiązywania umów przyłączeniowych dla istniejących projektów OZE.
Wprowadzenie przepisów wzmacniających mechanizm gwarancji pochodzenia.

source: „Wprost” newspaper dated 26.06.2019.https://www.wprost.pl/kraj/10228389/istotne-zmiany-w-ustawie-o-oze-przedsiebiorcy-zostana-prosumentami.

source: GLOBenergia portal, 26.06.2019
https://globenergia.pl/dzisiaj-rada-ministrow-pracuje-nad-nowela-ustawy-o-oze-program-energia-plus-na-ukonczeniu

Dodaj komentarz

Close Menu