Zaproszenie na II Forum Energetyki Rozproszonej

Zaproszenie na II Forum Energetyki Rozproszonej

25 listopada odbędzie się II Forum Energetyki Rozproszonej pod hasłem: Czysta energia dla wszystkich.

Na konferencję został zaproszony Adam Dzienis, producent i reżyser filmu „Ludzka Energia”. O godzinie 11:15 weźmie on udział w sesji zatytułowanej „Energia dystrybuowana dla mieszkańców, miasta i regionu”.

Na koniec, o godzinie 17:30 odbędzie się pokaz filmu „Ludzka Energia” – przełamywanie stereotypowego myślenia o spółdzielniach energetycznych w Europie.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Aula Centrum Ceramiki AGH, budynek B8, al. A. Mickiewicza 30, Kraków. 11/25/2019

Program:

W ramach II Forum Energetyki Rozproszonej uczestnicy będą dyskutować m.in. o roli miast i regionów w transformacji energetycznej kraju, a w szczególności o inicjatywach, które mają na celu wzmocnienie udziału mieszkańców w rozwoju lokalnej energii.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele kluczowych instytucji zajmujących się transformacją energetyczną – rządowych, naukowych, gospodarczych, a także przedstawiciele inicjatyw społecznych, w tym:

Michał Kurtyka, nowy minister ds. klimatu

Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki

Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energetyki (Ministerstwo Majątku Państwowego) @MAPGOVPL

Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Andrzej Kulig, I Wiceprezydent Miasta Krakowa @wwwKrakówPL

Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej

Jerzy Lis, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków

Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju @NCBiR

Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW @NarodowyFunduszOchronySronySrodowiskaiGospodarkiWodnej

Józef Neterowicz, Ekspert Stowarzyszenia Powiatów Polskich na rzecz Energetyki i Ekologii @Zwiazek-PowiatowskiPolski

Jan Popczyk, Politechnika Śląska @ Politechnika Śląska

Albert Gryszczuk, Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej

Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna @KrakowskaElektrowniaSpołeczna

Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy @SmogLab

Adam Dzienis, producent i dyrektor spółdzielni filmowej Human Energy
25 listopada odbędzie się II Forum Energetyki Rozproszonej pod hasłem: Czysta energia dla wszystkich.

Na konferencję został zaproszony Adam Dzienis, producent i reżyser filmu „Ludzka Energia”. O godzinie 11:15 weźmie on udział w sesji zatytułowanej „Energia dystrybuowana dla mieszkańców, miasta i regionu”.

Na koniec, o godzinie 17:30 odbędzie się pokaz filmu „Ludzka Energia” – przełamywanie stereotypowego myślenia o spółdzielniach energetycznych w Europie.

Akademia Górniczo-Hutnicza, Aula Centrum Ceramiki AGH, budynek B8, al. A. Mickiewicza 30, Kraków. 11/25/2019

Program
W ramach II Forum Energetyki Rozproszonej uczestnicy będą dyskutować m.in. o roli miast i regionów w transformacji energetycznej kraju, a w szczególności o inicjatywach, które mają na celu wzmocnienie udziału mieszkańców w rozwoju lokalnej energii.

Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele kluczowych instytucji zajmujących się transformacją energetyczną – rządowych, naukowych, gospodarczych, a także przedstawiciele inicjatyw społecznych, w tym:

 • Michał Kurtyka, nowy minister ds. klimatu
 • Krzysztof Kubów, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energetyki
 • Piotr Czopek, Dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej, Ministerstwo Energetyki (Ministerstwo Majątku Państwowego) @MAPGOVPL
 • Paweł Sobkowicz, Zastępca Dyrektora Narodowego Centrum Badań Jądrowych
 • Andrzej Kulig, I Wiceprezydent Miasta Krakowa @wwwKrakówPL
 • Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
 • Jerzy Lis, prorektor Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków
 • Wojciech Kamieniecki, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju @NCBiR
 • Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW @NarodowyFunduszOchronySronySrodowiskaiGospodarkiWodnej
 • Józef Neterowicz, Ekspert Stowarzyszenia Powiatów Polskich na rzecz Energetyki i Ekologii @Zwiazek-PowiatowskiPolski
 • Jan Popczyk, Politechnika Śląska @ Politechnika Śląska
 • Albert Gryszczuk, Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywności Energetycznej
 • Radosław Wroński, Krakowska Elektrownia Społeczna @KrakowskaElektrowniaSpołeczna
 • Anna Dworakowska, Polski Alarm Smogowy @SmogLab
 • Adam Dzienis, producent i dyrektor spółdzielni filmowej Human Energy
Close Menu